+48 517 090 215 biuro@mediacje-rodzinne.eu

MEDIACJE I COACHING DLA PAR. POPRZEZ ZROZUMIENIE DO POROZUMIENIA

Mediacje. Rozwiązanie dla Ciebie?
Idea Porozumienia bez Przemocy jest prosta i zawiera się w dwóch pytaniach. Pierwsze: Co jest w tobie teraz żywe? Drugie: Co poprawi jakość twojego życia, co je wzbogaci? Naucz się mówić o tym uczciwie, unikając osądów i krytyki. M. Rosenberg

Mediacja to praca nad wypracowaniem pokojowego, ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dochodzenia do porozumienia.

Mediacje pozwalają na wysłuchanie i dostrzeżenie wzajemnych potrzeb ludzi pozostających często w bliskich emocjonalnie relacjach, które często charakteryzują się dużym stresem, napięciem i emocjami.

Mediator jako osoba trzecia, neutralna wobec stron i konfliktu – wspiera przebieg negocjacji, poszerza perspektywę spojrzenia na sytuację sporną, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu kompromisu.
Strony uczestniczące w konflikcie najlepiej wiedzą, jakie dotychczasowe rozwiązania okazały się skuteczne oraz znają swoje potrzeby, co umożliwia wypracowanie rozwiązań najlepszych w indywidualnej i specyficznej dla stron sytuacji.

Mediacje zostały uznane za wysoko rozwinięte formy alternatywnego rozwiązywania sporów stanowiące dopełnienie państwowego wymiaru sprawiedliwości. Oprócz realnej wartości wypracowania najbardziej satysfakcjonującej i najlepszej w danej sytuacji metody poradzenia sobie z sytuacją konfliktową – mediacja znacząco poszerza zakres świadomości, ukazuje inne – być może nowe – perspektywy i podejścia do problemu, wzmacnia poczucie odpowiedzialności oraz poszerza wachlarz możliwości radzenia sobie z sytuacjami spornymi.

Moja filozofia pracy mediacyjnej opiera się na założeniach Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, mówiących o wsłuchiwaniu się w siebie i potrzeby drugiego człowieka z szacunkiem, empatią i zrozumieniem. Dzięki temu uczestnicy moich mediacji zwiększają jakość życia swojego i swoich bliskich, zaczynają dostrzegać rzeczywiste potrzeby swoje i partnerów oraz łatwiej jest Im rozwiązywać nieporozumienia dzięki koncentrowaniu się na istocie problemu, a nie własnych myślach o nim.

Specjalizuję się w prowadzeniu mediacji cywilnych – rodzinnych ponieważ od lat w obszarze mojej pracy zawodowej i naukowej znajdują się relacje rodzinne.

Mediacje rodzinne są szczególnie cennym i często pomijanym sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi, których łączy bliska i trwała więź. Mediacje rodzinne stwarzają szczególną potrzebę minimalizowania napięcia, stresu, negatywnych emocji i umiejętnego stworzenia atmosfery wzajemnego szacunku w celu pokojowego rozwiązania nieporozumienia.
Mediacje, w których uczestniczą bliskie sobie osoby wymagają od mediatora szerokiej wiedzy psychologicznej, znajomości tematyki rozwiązywania konfliktów, aspektów prawnych w obszarze prawa rodzinnego, a przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY POWSTAJE Z JAKOŚCI NASZYCH RELACJI.

Martin Buber

Jak przebiegaja mediacje ?

Podstawową zasadą mediacji jest dobrowolność. Oznacza to, że proces mediacyjny może się rozpocząć wówczas, gdy obie strony konfliktu wyrażą swoją chęć dojścia do porozumienia z pomocą mediatora.

Każdą sytuację konfliktową traktuję bardzo indywidualnie. Niemniej jednak doświadczenie pokazuje, iż spotkania mediacyjne trwają od jednej do czterech godzin. Do podpisania ugody może dojść już podczas pierwszego spotkania, jednakże zwykle spotykamy się co najmniej dwa lub trzy razy. Jeśli jest taka potrzeba liczbę spotkań dostosowuje się do potrzeb sytuacji, a niekiedy mediacje prowadzone są przez dwóch mediatorów.

Podczas pierwszego spotkania mediator opowiada o zasadach i przebiegu mediacji oraz wspólnie ustala możliwie najdogodniejsze formy współpracy. Spotkania przebiegają w przyjemnych i komfortowych warunkach, a przebieg mediacji dostosowuję do potrzeb i rodzaju sytuacji konfliktowej. Jestem zobowiązana do całkowitej poufności i żaden szczegół przebiegu procesu mediacyjnego (poza wspólnie spisaną ugodą) nie może wyjść poza ściany pokoju, w którym prowadzimy rozmowy.

Każdy uczestnik mediacji ma możliwość wypowiedzieć się na temat sytuacji konfliktowej, wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Dbam o to, aby każda ze stron miała szansę zostać wysłuchana i zrozumiana w atmosferze szacunku i przyjaznej atmosferze. Czuwam nad przestrzeganiem wspólnie ustalonych zasad pracy skoncentrowanej nad wypracowaniem satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Jeśli jest taka potrzeba, opracowuję propozycje rozwiązań, zgodne z potrzebami i dobrem obu stron. Niemniej jednak to Wy jesteście ekspertami własnego życia i najlepiej wiecie, co może zadziałać i które z rozwiązań skutecznie da się wdrożyć w wasze życie – dlatego najważniejsza jest wasza odpowiedzialność za wypracowane sposoby rozwiązania konfliktu.

Kiedy kochasz za bardzo – oblicza toksycznej miłości

  Toksyczna miłość, toksyczny związek, uzależnienie od miłości. Bardzo trudne słowa i mocne znaczenia. Niekiedy przychodzi taki moment w życiu, w którym zaczynami rozumieć sens tych słów, nawet jeśli to zrozumienie jest dla nas trudne i bolesne. Zwykle o...
Czytaj więcej

Nowa dawna JA

Mediacje i terapia par bardzo często pozwalają nawiązać dialog, odnaleźć drogę do porozumienia i poradzić sobie z trudnościami w związku. Bywa jednak tak, że długo unikana rozmowa z ukochaną osobą w końcu pozwala spojrzeć sobie i partnerowi w oczy i szczerze...
Czytaj więcej

Paradoks kochania

Paradoks kochania  Literatura piękna bardzo często przedstawia nienawiść jako nierozłączny element miłości. Badania psychologiczne potwierdzają, że tajemnicza natura miłości namiętnej jest synergią silnych skrajnych emocji. Richard Salomon sformułował teorię procesów...
Czytaj więcej

Dokąd zmierza Twój związek?

  Pojawienie się choćby chwilowego poczucia niezadowolenia, niespełnienia, rozczarowania w związku jest nieuchronne. Konflikty, problemy, kryzysy dosięgają każdą relację. To, czy ta relacja wzmacnia się poprzez doświadczenia czy osłabia w dużej mierze zależy od...
Czytaj więcej

Jak dotrzeć do mediatora – krok po kroku

Jak dotrzeć do mediatora - krok po kroku  Do mediatora możesz zgłosić się na każdym etapie swojej sprawy lub nawet przed jej rozpoczęciem w sądzie. Poniżej przedstawię rozwiązania w jaki sposób można wejść na drogę mediacji na różnych etapach konfliktu rodzinnego...
Czytaj więcej