+48 517 090 215 biuro@mediacje-rodzinne.eu

Zastanawiałeś się kiedyś jak to się dzieje, ze ludzie potrafią zbudować mosty w miejscach, które w żaden sposób nie przypominają warunków do budowy czegokolwiek? Myślałeś kiedyś o ludziach, którzy tak bardzo pragnęli być razem, ponownie się spotkać lub móc być blisko siebie, że pokonywali wszelkie bariery fizyczne, dzielące ich kilometry, przeciwności losu i niezgodę innych, aby móc być razem? Jak to wiec jest, że niekiedy osoby mieszkające w jednym domu budują między sobą mury i fasady, zamykają się w sobie i unikają ze sobą jakichkolwiek relacji? Czy nie jest lepiej budować drogi i mosty pomiędzy ludźmi, nawet, jeśli mielibyśmy kiedyś wykorzystać je jako drogę powrotną?

Podobnie, jak potrafimy konstruować niezwykle wymyślne i fantazyjne konstrukcje mostów, tak skrupulatnie potrafimy budować wokół siebie połączenia z innymi ludźmi lub szczelne ogrodzenia i fasady. Choćby nie wiem jak wielka przepaść dzieliła ludzi, którzy pragną się porozumieć – zawsze znajdą sposób, aby zbudować wiszący most i dotrzeć do drugiego człowieka. I w ten sposób, zgłębiając tajniki psychologicznych, społecznych, kulturowych czy osobowościowych aspektów życia człowieka dotarłam do mediacji, jako naturalnego sposobu dochodzenia do porozumienia – pełnego szacunku do siebie samego oraz potrzeb drugiego człowieka. Dającą szansę na wyrażenie własnych potrzeb, nawet, jeśli tą potrzebą jest chęć odejścia lub wycofania z relacji. Myślenie o relacji jako drodze, w której można poruszać się w dwie strony – daje poczucie wolności, w którym nasze ruchy nie są skrępowane i możemy otwarcie i szczerze wyrażać siebie.

Wszystko, co jest na naszej drodze, staje się drogą. Dziś kamienie, o które się potykasz, mogą być źródłem Twojego ogromnego doświadczenia w przyszłości, gdyż zbudują drogę do twojego sukcesu

Ukończyłam studia pedagogiczne na Wydziale Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją doradztwo zawodowe i personalne. Kompetencje z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi doskonaliłam podczas Podyplomowych Studiów Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Humanistycznej Im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Ukończyłam Szkołę Coachów realizowaną przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Cel oraz Kurs Mediacji Cywilnych i Rodzinnych realizowany przez Akademię Bliżej. Posiadam https://www.viagrapascherfr.com/vente-de-viagra-sur-paris/ Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy rodziny z zastosowaniem narzędzi psychologicznych wydany przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem doktorantką na Wydziale Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej realizując badania z obszaru konfliktów, mediacji oraz rodziny. Posiadam certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkoleń i kursów związanych z budowaniem relacji, komunikacją, zarządzaniem i doskonaleniem kompetencji interpersonalnych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej- w tym realizacji autorskich projektów z obszaru doradztwa zawodowego i terapii pedagogicznej. Mam za sobą kilka lat pracy trenerskiej, coachingowej oraz w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji pracowników.

MOJA MISJA

Moją misją, marzeniem i pragnieniem jest inspirowanie oraz pomoc w postrzeganiu swojej aktualnej sytuacji jako szansy, źródła nowych możliwości i wzmacniania siebie – bez względu na to, w jakim miejscu w swoim życiu osobistym lub zawodowym jesteś, bez względu na to, ile masz lat i jaki cel sobie wytyczyłeś. Życie to ciągła zmiana. Zatem zmieniajmy się, na lepsze. Konflikt i nieporozumienia mogą być szansą i kamieniem, który możemy wykorzystać do budowania, a nie traktować go jako kamień potknięcia. Wszystko, co jest na naszej drodze, staje się naszą drogą.

DLACZEGO MEDIACJE?

Pomimo, iż bezustannie mówimy, iż podążamy za swoimi marzeniami, niekiedy po drodze gubimy szacunek do siebie, poddajemy w wątpliwość wartość lub kompetencje swoje lub innych. Świat dostarcza nam niezliczone ilości strategii realizowania własnych celów i rozwiązywania napotykanych trudności – w tym konfliktów i nieporozumień. Jedne z nich pozwalają nam uczciwie mówić o swoich uczuciach, a inne opierają się na przemocy, sile lub karze. Pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi coraz wyraźniej dostrzegałam, jak łatwo w sytuacjach konfliktowych tłumimy swoje rzeczywiste potrzeby, ból i wycofujemy się, zaprzepaszczając szansę na współpracę z drugim człowiekiem.

Zaczęłam zgłębiać rozwiązania oparte na idei WYGRANY-WYGRANY, dzięki której pozostajemy autentyczni i uczciwi wobec samych siebie, pozwalamy żyć temu, co naprawdę ważne w nas i w drugim człowieku. Zaczęłam odczuwać, że konflikt jest ogromną szansą na osiągnięcie porozumienia. Jest to bowiem moment, w którym dowiadujemy się, jakie są rzeczywiste potrzeby nasze i ludzi, z którymi próbujemy dojść do porozumienia. Nasza otwarta, pełna zrozumienia postawa skoncentrowana na potrzebach drugiego człowieka, a nie tylko na jego zachowaniach, pozwala zobaczyć i poczuć więcej i staje się podwaliną rzeczywistego, trwałego porozumienia. Mediacje to szansa na osiąganie porozumienia nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, gdyż zaczynamy się koncentrować na dawaniu. A ponieważ nie możemy dać drugiej osobie czegoś, czego nie posiadamy, konieczne jest nauczenie się postawy pełnej zrozumienia i empatii również dla siebie samego i swoich potrzeb.

Kiedy zaczniemy dostrzegać szansę w możliwości porozumienia poprzez zrozumienie – rozwiązania, w których zawsze ktoś przegrywa rozstrzygane przez osoby trzecie lub instytucje staną się ostatecznością. Mediacje, arbitraż czy poszukiwanie rozwiązań, w których każda ze stron znajduje dla siebie coś dobrego – to najlepsza droga osiągania porozumienia nawet w najtrudniejszych sprawach rodzinnych.

Porozmawiaj ze mną

Jeśli w obecnej chwili nie potrzebujesz wsparcia mediatora, może zainteresuje Cię coaching lub szkolenie wspierające Twoje indywidualne wewnętrzne zasoby.