Moją misją, marzeniem i pragnieniem jest inspirowanie oraz pomoc w postrzeganiu swojej aktualnej sytuacji jako szansy, źródła nowych możliwości i wzmacniania siebie – bez względu na to, w jakim miejscu w swoim życiu osobistym lub zawodowym jesteś, bez względu na to, ile masz lat i jaki cel sobie wytyczyłeś. Życie to ciągła zmiana. Zatem zmieniajmy się, na lepsze. Konflikt i nieporozumienia mogą być szansą i kamieniem, który możemy wykorzystać do budowania, a nie traktować go jako kamień potknięcia. Wszystko, co jest na naszej drodze, staje się naszą drogą.

Mediacje to dla mnie poszukiwanie porozumienia, nowych rozwiązań, nieznanych dróg. To praca nad wypracowaniem porozumienia, które uwzględnia potrzeby wszystkich stron zaangażowanych w konflikt. W mojej pracy patrzę na konflikt jako na szansę podjęcia dialogu, spojrzenia na życie oczami partnera i punkt zwrotny. Prowadząc mediacje rodzinne wiem, jak wiele emocji towarzyszy rozmowom i jak wiele uczuć do chwili ich podjęcia było skrywanych. Dbam o to, aby stworzyć bezpieczną i neutralną przestrzeń do zaopiekowania się potrzebami i emocjami.