Współczesna rodzina

Rodzina we współczesnym świecie to przestrzeń, w której coraz częściej uwidacznia się i celebruje indywidualność jej członków. Opowiadając o ponowoczesności mówi o tym wybitny socjolog Tadeusz Tyszka i każdego dnia możemy się przekonać, iż odchodzimy od wzorców rodzinnych opartych na podziale ról praw i obowiązków. Coraz mocniejszą rolę w każdej rodzinie nabierają indywidualna osobowość, potrzeby, osobiste dążenia, zainteresowania i kierunki rozwoju. Rodzina to przestrzeń, w której chroni się działania i współdziałania wynikające z zindywidualizowanych potrzeb i dążeń rodziców i dzieci, a nie instytucjonalnym współdziałaniu ról wewnątrzrodzinnych. Praca terapeutyczna i wsparcie dla współczesnej rodziny powinny więc uwzględniać coraz silniejsze i dominujące znaczenie wolności osobistej, indywidualizm, intymność więzi emocjonalnych i intelektualnych. Członkowie rodziny pragną kreować własne biografie bez przymusu wyboru, zachowując swoją wyjątkowość ekspresji osobowości oraz stale poszukując własnego miejsca w przestrzeni społeczeństwa, która nieustannie kreuje nowe wyzwania. Jednocześnie małżonkowie, partnerzy poszukują wysokiej jakości swojej relacji, określonego przez siebie poziomu satysfakcji i realizacji swoich wartości, wśród których na pierwszym miejscu znajduje się właśnie rodzina.

Najważniejsza jest indywidualność

Manifestacja swojej indywidualności, dynamika zmian w sferze społecznej, ekonomicznej czy kulturowej czynią relacje bliskich sobie osób bardzo skomplikowanymi, pełnymi zależności, a przy tym chęci samorealizacji i poszukiwania satysfakcji osobistej. Współczesna formuła rodziny jest przestrzenią sprzyjającą powstawaniu konfliktów, ale także sprzyja rozwojowi nowych, bardziej zindywidualizowanych form pomocy w trudnych dla jej członków sytuacji. Partnerzy, rodzice chętniej korzystają ze wsparcia osób trzecich, takich jak grupy wsparcia, terapia małżeńska lub indywidualna, rozmaite formy warsztatów wspierające rozwój osobisty lub relacje interpersonalne czy coaching indywidualny i grupowy.

Coaching jest niczym podróż, w której coach pomaga osobie coachowanej znaleźć najlepszą dla niego drogę lub najwłaściwsze pomysły do realizacji dążeń, zamierzeń, pragnień lub rozwiązania problemów, osiągnięcia określonego poziomu rozwoju lub poziomu zrozumienia. Dla pary, która decyduje się na coaching jest to wspólna podróż, podczas której partnerzy kierując się swoimi osobistymi pragnieniami starają się znaleźć drogę do realizacji ich wspólnego celu.

W pierwszym etapie coach pomaga partnerom określić cel podróży i zrozumieć osobiste upodobania, pragnienia i uwarunkowania, które mają dla nich szczególne znaczenie. Następnie pomaga znaleźć drogę i kierunek dojścia do wyznaczonych celów i dążeń. Coach motywuje do wyruszenia w podróż i wspiera partnerów w ich podróży.

Pytania czy odpowiedzi?

Coaching jest metodą pracy, która motywuje do działania i jest ukierunkowana na przyszłość i na rozwiązania. Coaching nie daje gotowych odpowiedzi, a coach nie udziel porad, nie uczy i nie pokazuje najlepszych dróg czy sposobów pokonania wyzwań przez parę. Coach może pomóc w wyborze najlepszych rozwiązań lecz to osoby coachowane ponoszą pełną odpowiedzialność za efekty pracy i wyniki procesu coachingowego.

Coaching nie jest psychoterapią i nie koncentruje się na rozwiązywaniu problemów z przeszłości w celu usprawniania realizacji celów w przyszłości. Praca coachingowa może być wsparciem równoległym z psychoterapią, lecz nie stanowi jej substytutu. Coach natomiast będąc w pełni przekonany, że partnerzy posiadają największy zasób wiedzy i umiejętności do radzenia sobie z wyzwaniami wzmocnia te możliwości, potencjał i zdolności twórcze, które para już posiada.

Cel, plan, pytania i wyzwania – techniki pracy coachingowej

Pierwszym celem pracy coachingowej jest obiektywne ustalenie w jakim miejscu partnerzy znajdują się w danej chwili. Dalej coach pomaga w określeniu gdzie para chce znaleźć się w przyszłości oraz pomaga ustalić plan osiągnięcia tego celu. Coach w swojej pracy zadaje pogłębiające pytania, na które odpowiedź znają tylko partnerzy. Coach pracuje z ciszą gdyż coaching to praca udoskonalania poprzez refleksje. Praca coachingowa to także stawianie wyzwań, które pozwalają przekraczać poziom, na którym obecnie znajdują się klienci. Coach uważnie słucha i jest niczym lustro, które pokazuje osobom pracującym z nim to, co jest ważne, a czego ta osoba nie dostrzega lub nie uświadamia sobie.

Nowe drogi i nowe perspektywy

Coaching pomaga spojrzeć na siebie i sytuację, w której znajdują się partnerzy z innej, nowej perspektywy. Praca coachingowa pozwala odkryć ukryte znaczenia, poszerza perspektywę, daje nowe możliwości, pokazuje nieznane dotąd drogi. Pomaga dotrzeć do ograniczających przekonań blokujących dotychczas realizację osobistych lub wspólnych zamierzeń. Jest wsparciem w podjęciu decyzji lub podjęciu kroków w celu przełamania schematów lub wyjścia poza dotychczasową strefę komfortu.

Coach koncentruje się na tym, co wzmacnia parę. Buduje w partnerach silne poczucie wartości, sprawczości, siłę, optymizm.

Coaching to wzmacnianie naturalnych możliwości partnerów

Coaching jest przemyślanym procesem zbudowanym na odpowiednio prowadzonych rozmowach z partnerami mającymi na celu stworzenie możliwości do ich indywidualnego rozwoju, budowania związku, świadomych działań nastawionych na rezultaty i trwałych zmian w pożądanym przez nich kierunku. Coach jest blisko pary, z którą pracuje inspirując, motywując i wzmacniając w osobach coachowanych poczucie wiary w swoje możliwości i wzmacniając ich kreatywność w procesie realizacji swoich planów i marzeń. Jednakże rolą coachingu jest wzmacnianie skuteczności w radzeniu sobie z wyzwaniami także wtedy, kiedy proces wsparcia coachingowego zakończy się. Dlatego praca coachingowa polega na zapewnieniu klientom możliwości wzmacniania swoich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności.

Coaching pomocny nie tylko w kryzysie

Coaching dla par i małżeństw nie jest wyłącznie formą pracy w kryzysie. To przede wszystkim pogłębianie swojej świadomości, możliwość wzmacniania swoich kompetencji i umiejętności w realizacji osobistych lub wspólnych celów, przestrzeń wzmacniania siebie, bliskości, zrozumienia lub odkrywania siebie w relacji. Coaching dla par to możliwość pogłębiania życia w harmonii, spójności i jednocześnie otwieranie się na nowe oraz podnoszenie poziomu satysfakcji i jakości swojego związku. Coaching pomaga uzyskać radość z osiągania osobistych i wspólnych celów służących wzbogacaniu waszej relacji.

Coaching dla par to indywidualny plan

Praca coachingowa z parą to plan indywidualnie i naturalnie zbudowany dla partnerów. Skuteczna praca coachingowa zakłada realizację od 8 do 12 sesji coachingowych odbywających się na przestrzeni 6 – 9 miesięcy. Sesje trwają około półtorej godziny i dobrze, aby były realizowane w odstępach od jednego do trzech tygodni. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i ma na celu omówienie ważnych dla pary zagadnień, poznanie metody pracy coachingowej oraz osoby coacha. Można także spotkać się jednorazowo lub na kilka sesji, aby popracować nad określonym ważnym dla pary obszarem wspólnego życia. Pomiędzy spotkaniami coach może zaproponować pracę refleksyjną bądź działania wzmacniające dążenie do zmiany w określonym przez parę kierunku. Ich realizacja jest wyrazem chęci ze strony klientów.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania lub chcesz porozmawiać o tym, czy coaching dla Waszego związku jest rozwiązaniem mogącym Wam pomóc – skontaktuj się ze mną lub umów się na bezpłatne spotkanie, podczas którego postaram się wyjaśnić to, co dla Was ważne.