Patrycja Dorsz vel Drożdż

Mediator, negocjator, coach, trener, pedagog, terapeuta rodzin i par

Wspieram na drodze do osiągania porozumienia oraz budowania satysfakcjonujących relacji


Mediator Stały wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu realizujący mediacje cywilne - w tym rodzinne i gospodarcze

Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji prowadzącego działania społeczne na rzecz promowania idei mediacji

Założycielka marki SENSIVIA realizującej inspirujące działania rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych poprzez mediacje, negocjacje, warsztaty, sesje coachingowe oraz terapię rodzin i par

Realizowała studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji


Doświadczenie

Od 15 lat jako trener wspieram osoby indywidualne, rodziny, organizacje i firmy w rozwijaniu kompetencji osobistych i interpersonalnych poprzez realizację projektów rozwojowych. Zrealizowałam ponad 3000 godzin szkoleniowych jako trener, a także autor programów warsztatowych dla firm, instytucji, szkół, organizacji oraz szkoleń otwartych. Przeprowadziłam około dwustu sesji coachingowych w obszarze realizacji celów osobistych oraz biznesowych. Jako negocjator wspieram strony w osiąganiu satysfakcjonujących porozumień oraz warunków realizacji kontraktów służących długofalowej i satysfakcjonującej współpracy.

Moją największą pasją są mediacje i całym sercem wspieram swoją profesjonalną pracą osoby, które dążą do polubownego rozwiązania konfliktu. Od 2016 roku jestem wpisana na listę Mediatorów Sądowych i realizuję mediacje sądowe oraz pozasądowe pomagając stronom wypracować porozumienie w kwestiach rodzinnych, koleżeńskich, pracowniczych, sąsiedzkich, szkolnych, gospodarczych. W swojej praktyce mediacyjnej kieruję się najwyższymi standardami etycznymi mediatorów oraz dyrektyw państwowych i europejskich dotyczących standardów polubownego dochodzenia do porozumienia.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się jako wykładowca dla studentów Podyplomowych Studiów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wyższej szkoły bankowej oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Ponadto współpracuję jako trener z cenionymi na rynku firmami szkoleniowymi realizując szkolenia dla korporacji, instytucji publicznych, przedsiębiorców, pracowników firm, szkół i instytucji pomocy społecznej. Stworzyłam także własną markę szkoleniową realizująca szkolenia dla firm i instytucji oraz inspirujące warsztaty otwarte, kursy on-line oraz sesje coachingowe.

Moje doświadczenie pedagogiczne oraz w charakterze doradcy zawodowego i personalnego stanowi cenną podwalinę pracy z rodzinami, parami i dziećmi. Zrealizowałam z sukcesem kilka autorskich projektów dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Posiadam także wieloletnie doświadczenie biznesowe w charakterze managera, doradcy biznesowego oraz konsultanta w obszarze usług rozwojowych i szkoleniowych.


Edukacja i kwalifikacje

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Obecnie kontynuuję działalność naukową realizując studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam szereg certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresu negocjacji, mediacji cywilnej, rodzinnej i gospodarczej. Zrealizowałam szkolenia certyfikujące mnie do pracy coachingowej, a obecnie specjalizuję się w metodologii Clean Coachingu. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia uprawniające mnie do pracy terapeutycznej z rodzinami i parami w nurcie poznawczo-behawioralnym  oraz diagnozy psychologicznej rodziny. Ukończyłam Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami oraz uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne przygotowały mnie do pracy trenerskiej i prowadzenia treningów kompetencyjnych. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i rozwijam kompetencje w obszarach swojej specjalizacji. Poddaję się także regularnym superwizjom i konsultacjom swojego warsztatu.


Działalność społeczna

Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji podejmuję liczne inicjatywy społeczne na rzecz promowania idei polubownego rozwiązywania konfliktów. Uczestniczę w debatach, prelekcjach organizowanych przez instytucje rządowe oraz angażuję się w realizację konferencji, seminariów, spotkań z uczniami i spotkań informacyjnych dotyczących mediacji.

Jestem Mediatorem Pogotowia Mediacyjnego działającego przy Fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Pełnię rolę Mentorki w Fundacji Dress For Succes wspierając mentalnie kobiety po latach próbujące odbudować swoje miejsce na rynku pracy oraz odzyskać harmonię w życiu osobistym i zawodowym.

W 2015 roku zrealizowałam autorski projekt dla dzieci i młodzieży umożliwiający rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji rozwój pasji i zainteresowań swoich dzieci. Wspólnie z muzykiem Krzysztofem Antkowiakiem dzieci nagrały w studio własny utwór muzyczny oraz miały możliwość spróbować wielu inspirujących inicjatyw związanych z ich zainteresowaniami.

Obecnie pełnię społeczne dyżury mediacyjne w Sądach województwa dolnośląskiego dla osób, które pragną zasięgnąć informacji na temat możliwości rozstrzygnięcia sporu poprzez mediacje. Zapraszam do śledzenia Kalendarza Wydarzeń i śledzenia aktualnych terminów dyżurów i innych organizowanych przeze mnie inicjatyw.


Książka dla Kobiet

Dziennik to zbiór głębokich inspiracji o głębokim poczuciu kobiecości, wewnętrznej siły oraz docenieniu swojej wrażliwości. Dziennik zawiera zestaw codziennych ćwiczeń na trzydzieści dni. Stanowi zaproszenie do głębokiej refleksji nad sobą oraz podjęcia działań inicjujących proces zmiany w rożnych obszarach życia – osobistym, zawodowym i w relacjach z innymi. Książkę zdobią piękne ilustracje i obrazy wspaniałej malarki Ilony Celiny Rorzkowskiej-Witowskiej oraz moje inspirujące cytaty.  Jeśli chcesz poznać spis treści i to, co znajdziesz w Dzienniku zapraszam Cię tutaj. Zapraszam serdecznie do zakupu książki lub po pobranie fragmentu Dziennika.

Artykuły, publikacje, konferencje

Artykuły:

Artykuły na blogu autorskim www.mediacje-rodzinne.eu

Artykuły gościnne na stronie www.poradnia-malzenska.pl

Artykuły na portalu www.w-centrum.pl:

"Strategie rozwiązywania konfliktów" 

"Wewnętrzne rozdarcie i jak się z niego wyzwolić - o mocy wewnętrznych konfliktów"

"Kobieta, która zna siebie i docenia swoją wartość"

Artykuł w brytyjskim magazynie "Woman in the World" pt.: "Mediacja rodzinna - świadomy sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych współczesnej kobiety" Nr 12, wrzesień-październik 2020r.      do pobrania tutaj 

Artykuły w kwartalniku "Nowa Sprzedaż":

"Jak osiągnąć porozumienie, wykorzystując filary tożsamości negocjacyjnej" (Nr 32, marzec 2021)

"Jak  wykorzystać sytuacje kryzysowe do wzmacniania zasobów zespołu – case study" (Nr 31, styczeń 2021)

"Menedżer negocjatorem - kluczowe kompetencje XXI wieku"  (nr 28 lipiec 2020r.)

"Umiejętność zadawania pytań, czyli jedna z kluczowych kompetencji menedżerskich" (Nr 29, wrzesień2020)

"Mediacje w sytuacji kryzysowej - skuteczne narzędzie zarządzania konfliktami"  (Nr 27 ,maj 2020r. ) 

"Jak dotrzeć do źródła konfliktów w organizacji?"  (Nr 26, marzec 2020r.)

 

Artykuł gościnny na blogu Monicystyka "Droga do autentyczności" 

Artykuł w kwartalniku "Doradca Zawodowy", Wyd. NeoKariera, 1(30)2015, "Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne"

 

Publikacje naukowe:

Artykuł w monografii pokonferencyjnej "Życie bez miłości jest (nie)możliwe", artykuł pt.: "Związek bez miłości jest (nie) możliwy", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019r.

Artykuł w czasopiśmie ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4 (44)/2018 „Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzenie standardu mediacji” - artykuł pokonferencyjny

 

Wystąpienia na konferencjach:

Wystąpienie zatytułowane "Poczuć dobro dziecka w konflikcie rodzinnym" podczas Debaty Mediacyjnej zorganizowanej w dniu 24. 01. 2020 roku jako Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. Wydarzenie obejmowało panel wystąpień oraz dyskusję na temat dobra dziecka z sytuacji kryzysu rodzinnego. Relacja z wydarzenia znalazła się również w Telewizji Echo24. Relacja telewizyjna znajduje się tutaj

Wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej  w dniu 25. 10. 2018r. przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu "Dobro dziecka jako wartość w prawie". Wystąpienie pt.: "Mediacja jako przestrzeń dialogu dla rodziny"

Wystąpienie na Ogólnopolskie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Życie bez miłości jest (nie) możliwe", 24-25 maja 2018r. organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski. Wykład w sesji plenarnej pt: "Co się dzieje z miłością w obliczu rozpadu związku?"

Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce" organizowanego przez Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w dniu 8. 06. 2018r.. Wystąpienie w sesji plenarnej: "Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzanie standardu mediacji"

Sesja warsztatowa "W zgodzie z sobą czyli o mocy wewnętrznego konfliktu" w ramach  VIII Konferencji Trenersko-Coachingowej Profectus  organizowanej w dniach 8-9 czerwca w Krakowie

 

Webinary i podcasty

Podcast "Droga do autentyczności" - do posłuchania tutaj

Programy na grupie Facebook Growings - Rusz z miejsca!:

"Porozumienie bez przemocy (NVC) w mediacji i rozwiązywaniu konfliktów", program z dnia 20 marca 2019r. - tutaj 

"Jak zbudować szczęśliwy i harmonijny związek?", program z dnia 22 listopada 2018r. - tutaj 

"O grach psychologicznych w życiu i w pracy", program z dnia 26 czerwca 2018r. - tutaj 

"Konflikty wewnętrzne i i ich wpływ na relacje z innymi ludźmi",  program z dnia 8 lutego 2018r. - tutaj 

"W jaki sposób poradzić sobie w sytuacjach dla nas mniej komfortowych, zwłaszcza w spotkaniach rodzinnych lub biznesowych, na których są osoby, których nie darzymy sympatią?", program z dnia 14 grudnia 2017r.- tutaj

"Rozwiązywanie konfliktów w pracy i w życiu zawodowym", program z dnia 27 października 2017r., tutaj 

"O czym Ci mówią konflikty w Twoim życiu?", program z dnia 5 października 2017r,  tutaj 

 

Media

Wywiad w Radio Wrocław na temat relacji rodzinnych podczas Pandemii Koronawirusa https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/95646/Pandemia-a-rodzinne-konflikty-POSLUCHAJ - posłuchaj tutaj (druga część)

Relacja z Debaty Mediacyjnej zorganizowanej 24 stycznia 2020r. w ramach działalności Stowarzyszenia WCM - obejrzyj tutaj

Rozmowa w Telewizji Wrocław na temat Horse Coaching z parami (20 minuta) Obejrzyj tutaj

Wywiad w Radio Wrocław na temat mediacji rodzinnych z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Posłuchaj tutaj


Misja i wizja

Moją misją jest wspieranie osób pragnących budować szczęśliwe związki, satysfakcjonujące relacje oraz poczucie wewnętrznej harmonii.

Pomagam rodzinom, kobietom, mężczyznom, dzieciom, a także firmom i organizacjom w odnajdywaniu drogi porozumienia i wzajemnego zrozumienia.

Konflikt postrzegam jako naszego największego nauczyciela. Dzięki zetknięciu się dwóch różnych światów poznajemy siebie, swoich bliskich i mamy możliwość zmienić  swoje i we wspólne życie na lepsze.

Prowadząc mediacje, negocjacje, terapię, szkolenia i indywidualne wsparcie poprzez sesje coachingowe pragnę inspirować do refleksji i zmiany. Życie płynie, relacje dojrzewają, zmieniają się. Przekazuję moim klientom, iż budowanie relacji to droga – droga wrażliwości i uważności na siebie oraz partnera. Stąd nazwa mojej marki wywodząca się od słów SENS – wrażliwość oraz VIA czyli droga. Chce być wsparciem dla Ciebie na tej drodze do porozumienia.

 

Zapraszam Cię serdecznie do rozmowy i wspólnej pracy

Patrycja Dorsz vel Drożdż