Patrycja Dorsz vel Drożdż

Mediator, negocjator, coach, trener, pedagog, terapeuta rodzin i par

Wspieram na drodze do osiągania porozumienia oraz budowania satysfakcjonujących relacji


Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji

Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji prowadzącego działania społeczne na rzecz promowania idei mediacji

Założycielka marki SENSIVIA realizującej inspirujące działania rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych poprzez mediacje, negocjacje, warsztaty, sesje coachingowe oraz terapię rodzin i par

Mediator Stały wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu realizujący mediacje rodzinne, cywilne i gospodarcze


Doświadczenie

Od 11 lat jako trener wspieram osoby indywidualne, rodziny, organizacje i firmy w rozwijaniu kompetencji osobistych i interpersonalnych poprzez realizację projektów rozwojowych. Zrealizowałam ponad 3000 godzin szkoleniowych jako trener, a także autor programów warsztatowych dla firm, instytucji, szkół, organizacji oraz szkoleń otwartych. Przeprowadziłam około dwustu sesji coachingowych w obszarze realizacji celów osobistych oraz biznesowych. Jako negocjator wspieram strony w osiąganiu satysfakcjonujących porozumień oraz warunków realizacji kontraktów służących długofalowej i satysfakcjonującej współpracy.

Moją największą pasją są mediacje i całym sercem wspieram swoją profesjonalną pracą osoby, które dążą do polubownego rozwiązania konfliktu. Od 2016 roku jestem wpisana na listę Mediatorów Sądowych i realizuję mediacje sądowe oraz pozasądowe pomagając stronom wypracować porozumienie w kwestiach rodzinnych, koleżeńskich, pracowniczych, sąsiedzkich, szkolnych, gospodarczych. W swojej praktyce mediacyjnej kieruję się najwyższymi standardami etycznymi mediatorów oraz dyrektyw państwowych i europejskich dotyczących standardów polubownego dochodzenia do porozumienia.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się jako wykładowca dla studentów Podyplomowych Studiów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ponadto współpracuję jako trener z cenionymi na rynku firmami szkoleniowymi realizując szkolenia dla korporacji, instytucji publicznych, przedsiębiorców, pracowników firm, szkół i instytucji pomocy społecznej. Stworzyłam także własną markę szkoleniową realizująca szkolenia dla firm i instytucji oraz inspirujące warsztaty otwarte oraz sesje coachingowe.

Moje doświadczenie pedagogiczne oraz w charakterze doradcy zawodowego i personalnego stanowi cenną podwalinę pracy z rodzinami, parami i dziećmi. Zrealizowałam z sukcesem kilka autorskich projektów dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Posiadam także wieloletnie doświadczenie biznesowe w charakterze managera, doradcy biznesowego oraz konsultanta w obszarze usług rozwojowych i szkoleniowych.


Edukacja i kwalifikacje

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. Obecnie kontynuuję działalność naukową realizując studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadząca badania z zakresu konfliktu i mediacji. Ukończyłam szereg certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresu negocjacji, mediacji cywilnej, rodzinnej i gospodarczej. Zrealizowałam szkolenia certyfikujące mnie do pracy coachingowej, a obecnie specjalizuję się w metodologii Clean Coachingu. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia uprawniające mnie do pracy terapeutycznej z rodzinami i parami oraz diagnozy psychologicznej rodziny. Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami oraz kwalifikacje pedagogiczne przygotowały mnie do pracy trenerskiej. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i rozwijam kompetencje w obszarach swojej specjalizacji. Poddaję się także regularnym superwizjom i konsultacjom swojego warsztatu.


Działalność społeczna

Jako Wiceprezes Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji podejmuję liczne inicjatywy społeczne na rzecz promowania idei polubownego rozwiązywania konfliktów. Uczestniczę w debatach, prelekcjach organizowanych przez instytucje rządowe oraz angażuję się w realizację konferencji, seminariów, spotkań z uczniami i spotkań informacyjnych dotyczących mediacji.

Pełnię rolę Mentorki w Fundacji Dress For Succes wspierając mentalnie kobiety po latach próbujące odbudować swoje miejsce na rynku pracy oraz odzyskać harmonię w życiu osobistym i zawodowym.

W 2015 roku zrealizowałam autorski projekt dla dzieci i młodzieży umożliwiający rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji rozwój pasji i zainteresowań swoich dzieci. Wspólnie z muzykiem Krzysztofem Antkowiakiem dzieci nagrały w studio własny utwór muzyczny oraz miały możliwość spróbować wielu inspirujących inicjatyw związanych z ich zainteresowaniami.

Obecnie pełnię społeczne dyżury mediacyjne w Sądach województwa dolnośląskiego dla osób, które pragną zasięgnąć informacji na temat możliwości rozstrzygnięcia sporu poprzez mediacje.


Artykuły, publikacje, konferencje

Artykuły:

Artykuły na blogu autorskim https://mediacje-rodzinne.eu/blog-artykuly-porady-o-zwiazku-rodzinie-milosci/

Artykuły gościnne na stronie www.poradnia-malzenska.pl:  http://poradnia-malzenska.pl/author/patrycja_dorsz_vel_drozdz/

Artykuły na portalu www.w-centrum.pl : "Jak pomóc dziecku w nauce?": http://www.w-centrum.pl/przestrzen-kobieca/142-jak-pomoc-dziecku-w-nauce

"Strategie rozwiązywania konfliktów": http://www.w-centrum.pl/przestrzen-kobieca/136-strategie-rozwi%C4%85zywania-konflikt%C3%B3w

Artykuł gościnny "Droga do autentyczności" : http://www.monikasobieraj.pl/2018/09/droga-do-autentycznosci-artyku-goscinny.html

Artykuł w kwartalniku "Doradca Zawodowy", Wyd. NeoKariera, 1(30)2015, "Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne"

Publikacje naukowe:

ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4 (44)/2018 „Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzenie standardu mediacji” - artykuł pokonferencyjny

Wystąpienia na konferencjach:

Wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej  w dniu 25. 10. 2018r. przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu "Dobro dziecka jako wartość w prawie". Wystąpienie pt.: "Mediacja jako przestrzeń dialogu dla rodziny"

Wystąpienie na Ogólnopolskie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Życie bez miłości jest (nie) możliwe", 24-25 maja 2018r. organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski. Wykład w sesji plenarnej pt: "Co się dzieje z miłością w obliczu rozpadu związku?"

Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Arbitraż i Mediacja w Teorii i Praktyce" organizowanego przez Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w dniu 8. 06. 2018r.. Wystąpienie w sesji plenarnej: "Budowanie przewagi strategicznej organizacji poprzez wprowadzanie standardu mediacji"

Sesja warsztatowa "W zgodzie z sobą czyli o mocy wewnętrznego konfliktu" w ramach  VIII Konferencji Trenersko-Coachingowej Profectus  organizowanej w dniach 8-9 czerwca w Krakowie http://www.konferencjaprofectus.pl/speaker/patrycja-dorsz-vel-drozdz/

Webinary

Programy na grupie Facebook Growings - Rusz z miejsca!:

"Porozumienie bez przemocy (NVC) w mediacji i rozwiązywaniu konfliktów", program z dnia 20 marca 2019r., https://www.facebook.com/PatrycjaDorszVelDrozdz/videos/2527280910675848/

"Jak zbudować szczęśliwy i harmonijny związek?", program z dnia 22 listopada 2018r., https://www.facebook.com/groups/GroWingsTV/permalink/925151507677450/

"O grach psychologicznych w życiu i w pracy", program z dnia 26 czerwca 2018r., https://www.facebook.com/groups/GroWingsTV/permalink/815260038666598/

"Konflikty wewnętrzne i i ich wpływ na relacje z innymi ludźmi",  program z dnia 8 lutego 2018r. https://www.facebook.com/groups/GroWingsTV/permalink/745375505655052/

"W jaki sposób poradzić sobie w sytuacjach dla nas mniej komfortowych, zwłaszcza w spotkaniach rodzinnych lub biznesowych, na których są osoby, których nie darzymy sympatią?", program z dnia 14 grudnia 2017r., https://www.facebook.com/groups/GroWingsTV/permalink/717091328483470/

"Rozwiązywanie konfliktów w pracy i w życiu zawodowym", program z dnia 27 października 2017r., https://www.facebook.com/groups/GroWingsTV/permalink/698518140340789/

"O czym Ci mówią konflikty w Twoim życiu?", program z dnia 5 października 2017r, https://www.facebook.com/groups/GroWingsTV/permalink/690371614488775/

Media

Rozmowa w Telewizji Wrocław na temat Horse Coaching z parami (20 minuta) Obejrzyj tutaj

Wywiad w Radio Wrocław na temat mediacji rodzinnych z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Posłuchaj tutaj


Misja i wizja

Moją misją jest wspieranie osób pragnących budować szczęśliwe związki, satysfakcjonujące relacje oraz poczucie wewnętrznej harmonii.

Pomagam rodzinom, kobietom, mężczyznom, dzieciom, a także firmom i organizacjom w odnajdywaniu drogi porozumienia i wzajemnego zrozumienia.

Konflikt postrzegam jako naszego największego nauczyciela. Dzięki zetknięciu się dwóch różnych światów poznajemy siebie, swoich bliskich i mamy możliwość zmienić  swoje i we wspólne życie na lepsze.

Prowadząc mediacje, negocjacje, terapię, szkolenia i indywidualne wsparcie poprzez sesje coachingowe pragnę inspirować do refleksji i zmiany. Życie płynie, relacje dojrzewają, zmieniają się. Przekazuję moim klientom, iż budowanie relacji to droga – droga wrażliwości i uważności na siebie oraz partnera. Stąd nazwa mojej marki wywodząca się od słów SENS – wrażliwość oraz VIA czyli droga. Chce być wsparciem dla Ciebie na tej drodze do porozumienia.

 

Zapraszam Cię serdecznie do rozmowy i wspólnej pracy

Patrycja Dorsz vel Drożdż