Rodzina to naturalna przestrzeń, w której związane ze sobą osoby chcą czuć się bezpieczne, otoczone wzajemną troską i zrozumieniem. Niekiedy jednak dom nie jest miejscem, w którym wszyscy czują się kochani, zaopiekowani i szczęśliwi. Bliskie sobie osoby zwykle znają nawzajem swoje słabości przez co łatwo mogą się zranić. Związek rodzi pewne oczekiwania, a te zawiedzone wzbudzają złość, żal i gniew. Dlatego konflikty rodzinne są jednymi z najtrudniejszych i najdelikatniejszych rodzajów nieporozumień, których rozmowa bywa niekiedy trudna, a czasami niemalże niemożliwa. Tam, gdzie zanika dialog trudno o zrozumienie nawzajem swoich uczuć, potrzeb, emocji.

Kiedy rodzina lub para pojawia się w sądzie aby rozwiązać swój problem, często małżonkowie są już mocno poharatani i przepełnieni trudnymi emocjami, które nie pozwalają obiektywnie ocenić sytuacji i znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla nich i dla swoich dzieci. Bezstronny, neutralny mediator pomaga skoncentrować się poszukiwaniu rozwiązania, uwzględniając potrzeby małżonków, dzieci i innych członków rodziny. Pomaga wyciszyć emocje, obniżyć napięcie, dba o to, aby dialog przebiegał w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku.

Jako pedagog dbam o to, aby w rozwiązywaniu konfliktów uwzględniać potrzeby dzieci. Pomagam rodzicom rozmawiać z dziećmi w taki sposób, aby czuły się w nowej i trudnej dla nich sytuacji bezpieczne i zaopiekowane. Jeśli rodzina wyraża taką chęć, a wiek i dojrzałość dziecka na to pozwala- zapraszam również na spotkania dzieci, które mają możliwość opowiedzieć o swoich potrzebach i uczuciach lub usłyszeć o tym, jak będzie wyglądało ich życie po rozstaniu rodziców. Dbam o to, aby wszelkie sprawy sporne - alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku, ustalenie miejsca zamieszkania czy postanowienia dotyczące rozpoczęcia nowego życia - tym razem oddzielnie - były początkiem nowej drogi porozumienia, a nie końcem relacji.

Niekiedy mediacja rodzinna stanowi moment, w którym dzięki wsparciu ze strony mediatora członkowie rodziny zaczynają siebie słuchać, rozumieć i zaczynają postrzegać konflikt od zupełnie innej strony umożliwiającej porozumienie. Mediacja rodzinna to początek dialogu między Wami. Mediacja rodzinna to poszukiwanie drogi do porozumienia. Jaką drogę zbudujecie Wy?

Mediacje rodzinne mogą dotyczyć niemalże wszystkich spraw konfliktowych mogących zaistnieć w relacji pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Należą do nich między innymi:
Ustalenie, czego tak naprawdę dotyczy konflikt i jakie są możliwości poradzenia sobie z nim (Niekiedy mediator wskazuje inne dodatkowe możliwości wsparcia takie, jak pomoc psychologa lub coaching kryzysowy)
Uporządkowanie spraw związanych z rozwodem lub separacją (np kto z Was pozostanie w mieszkaniu, a kto się wyprowadzi, ustalenie gospodarowania współwłasnością)
Ustalenie jak będą przebiegały kontakty dzieci z rodzicami po rozstaniu
Ustalenie planu wychowawczego
Władza rodzicielska i decydowanie o ważnych kwestiach w życiu dziecka
Ustalanie alimentów
Podział majątku
Ustalenie kwestii dotyczących opieki nad chorym członkiem rodziny lub osobą wymagająca opieki
Konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem
Konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

Istnieją okoliczności, które uniemożliwiają podjęcie mediacji w sprawach rodzinnych:
Kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc
Kiedy osoby będące w konflikcie znajdują się pod wpływem środków odurzających lub są uzależnione od alkoholu lub narkotyków
Kiedy osoba będąca w konflikcie cierpi na chorobę psychiczną uniemożliwiającą konstruktywną komunikację i obiektywną analizę sytuacji
Kiedy różnica sił pomiędzy osobami będącymi w konflikcie uniemożliwia osiągnięcie porozumienia korzystnego dla obu stron
Kiedy osoba będąca w konflikcie próbuje wykorzystać mediacje ukrywając swoje prawdziwe intencje
Kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę ugodowego rozwiązania konfliktu
Kiedy obie osoby będące w konflikcie nie zgadzają się podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu lub nie zgadzają się z zasadami prowadzenia mediacji

Bez względu na to, jak trudna wydaje się Tobie Twoja sprawa - warto podjąć próbę rozstrzygnięcia konfliktu na drodze porozumienia. Zadzwoń, porozmawiaj, napisz lub umów się ze mną na konsultację osobistą lub on line. Pomogę Ci znaleźć najlepszą drogę do porozumienia. Jeśli chcesz zarezerwować termin mediacji skorzystaj z kalendarza lub dokonaj rezerwacji poprzez dokonanie przedpłaty tutaj