Zapraszam do rezerwacji dogodnego dla Państwa terminu. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Usług Mediacyjnych oraz Regulaminem Usług Coachingowych.

Rezerwacja jest skutecznie dokonana po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji na podany adres email. Zastrzegam prawo do zaproponowania alternatywnego terminu w sytuacji, gdyby realizacja sesji w wybranym terminie była niemożliwa.

Dnia 29 listopada możliwa jest rezerwacja wyłącznie sesji online

Proszę o zapoznanie się z Cennikiem Usług mediacyjnych, terapeutycznych i coachingowych oraz sprawdzenie aktualnych cen sesji indywidualnych w sklepie www.instytut-rozwoju-sensivia.eu.

Orientacyjny czas trwania sesji: Sesja mediacyjna rodzinna – 75 -90 minut, sesja dla par – 75 -90 minut, sesja indywidualna – 60 minut, sesja mediacyjna biznesowa 75-120 minut, konsultacja 45 minut.

Zasady odwoływania sesji: Sesję można odwołać bezpłatnie na 24 h przed terminem wizyty lub poprzez zmianę terminu na inny dostępny w ciągu 7 najbliższych dni, jeśli jest taka możliwość. W przeciwnym razie obowiązuje opłata rezerwacyjna w wysokości 100,00 zł. Każda sytuacja jest traktowana indywidualnie. Szczegółowe zasady odwoływania wizyt opisane są w Regulaminie.

Informuję, iż rezerwacja terminu sesji mediacyjnej może się wiązać z dokonaniem Opłaty Rezerwacyjnej w wysokości 100,00 zł zgodnie z Regulaminem Usług Mediacyjnych dostępnym tutaj Opłata Rezerwacyjna jest wliczana w całościowy koszt mediacji. Mediator może zdecydować o zdjęciu Opłaty Rezerwacyjnej. W przypadku niestawienia się w umówionym terminie Opłaty Rezerwacyjnej nie zwraca się (zgodnie z Regulaminem Usług).

Każda sprawa może zostać potraktowana indywidualnie ze względu na jej złożoność, ilość uczestników oraz możliwości Stron. Zastrzegam sobie prawo do indywidualnego kosztorysu zgłoszonej sprawy.

Termin przygotowania projektu Ugody Mediacyjnej wynosi do 7 dni, chyba, że okoliczności przyczynią się do wydłużenia procesu przygotowywania projektu, o czym Mediator niezwłocznie poinformuje Strony.

Jeśli dokonują Państwo płatności poprzez Sklep Internetowy SENSIVIA proszę o zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Internetowego SENSIVIA

W przypadku rezerwacji usług coachingowych proszę o zapoznanie się z Regulaminem Usług Coachingowych

Sesje mediacyjne odbywają się w Kancelarii we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15/45 lub w innym miejscu uzgodnionym z uczestnikami postępowania mediacyjnego.

Sesje on-line odbywają się za pomocą środków komunikacji w sposób uzgodniony z Klientem. Podczas rezerwacji proszę wskazać proponowany sposób realizacji sesji on-line lub telefonicznie.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Prywatności oraz Plików Cookie