Do mediatora możesz zgłosić się na każdym etapie swojej sprawy lub nawet przed jej rozpoczęciem w sądzie. Poniżej przedstawię rozwiązania w jaki sposób można wejść na drogę mediacji na różnych etapach konfliktu rodzinnego (sytuacja odnosi się relacji partnerskiej lub małżeńskiej, niemniej jednak odnosi się także do innych konfliktów rodzinnych i sytuacji spornych):

JEŚLI JESTEŚCIE SKONFLIKTOWANI I MYŚLICIE O PODJĘCIU DECYZJI O ROZSTANIU

Jeśli konflikt w Waszym małżeństwie rozwinął się do tego stopnia, iż myślicie o rozwiązaniu swojego związku, możecie udać się do sądu z pozwem o rozwód lub separację lub do mediatora rodzinnego. Udając się do mediatora w tym momencie, będziecie brali udział w mediacji pozasądowej.

Jeśli decydujecie się na mediacje pomijając instytucję Sądu, możecie sami wybrać mediatora korzystając z listy mediatorów sądowych dostępnej na stronie sądu, opinii instytucji wspierających polubowne rozwiązania, z przeglądarki internetowej, opinii osób korzystających z usług mediatora lub poszukiwać odpowiedniej osoby w Polskim Centrum Mediacji bądź innych stowarzyszeniach i organizacjach działających na lokalnym rynku. W zależności od tego, co jest dla Was najważniejsze, dokonujecie wyboru mediatora: warto zapoznać się z kwalifikacjami, doświadczeniem, opiniami oraz specyficznym rodzajem kompetencji reprezentowanym przez arbitra. Z doświadczenia wiem, że niektóre pary preferują wykształcenie prawnicze poparte wiedzą psychologiczną. Inne zaś wolą spotkać się z osobą reprezentującą wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i wiedza psychologiczna czyli psychologa, pedagoga, coacha, terapeutę. Należy pamiętać o tym, iż każdy certyfikowany mediator musi posiadać aktualną wiedzę z obszaru prawniczego wymaganego dla jego specjalizacji. Możecie udać się do mediatora każdej specjalności, niemniej jednak w sprawach rodzinnych niezbędna jest szczególnego rodzaju umiejętność radzenia sobie z silnymi stanami emocjonalnymi skonfliktowanych partnerów, przez co dobrze jest wybierać mediatora, który zna specyfikę prowadzenia mediacji rodzinnych.

Kontaktując się z mediatorem telefonicznie lub w inny preferowany przez niego sposób, warto dopytać o specyficzne zasady pracy lub posiadane kompetencje w obszarach, które nas interesują. Jest to także czas na wzajemne poznanie się i ostateczne podjęcie decyzji o tym, czy jest to osoba, z którą chcemy rozmawiać o naszych intymnych problemach.

Po wstępnych ustaleniach umawiacie się z mediatorem na sesję mediacyjną w terminie, który Wam obojgu pasuje. Pamiętajcie, że do mediacji może dość wyłącznie wtedy, kiedy oboje dobrowolnie wyrażacie chęć rozwiązania konfliktu na tej drodze.

Koszty mediacji pozasądowej (czyli tej, do której dochodzi przed złożeniem pozwu do sądu) ponoszą strony zwykle po połowie, chyba, że umówią się inaczej. Koszt mediacji ustalany jest bezpośrednio z mediatorem, którego wybraliście lub ośrodkiem mediacyjnym.

Jeśli w wyniku prowadzonej mediacji dojdzie do porozumienia dotyczącego istotnych ustaleń, wówczas mediator przesyła stosowny protokół do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Jeśli ugoda jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, uzyskuje moc prawną i postępowanie zostaje zakończone. Sąd ma możliwość zwolnienia stron z kosztów prowadzonej mediacji pozasądowej.

 

 

JEŚLI ZŁOŻYLIŚCIE POZEW W SĄDZIE I DECYDUJECIE SIĘ PÓJŚĆ DO MEDIATORA

Jeśli Wasza sprawa znajduje się już w sądzie, możecie sami udać się do mediatora, którego wyboru sami dokonacie lub poprosić sąd o wybór arbitra z listy mediatorów sądowych. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody mediacyjnej przed rozpoczęciem rozprawy – macie szansę otrzymać 100% zwrot kosztów sądowych (chyba, że Sąd postanowi inaczej). Jeśli do zawarcia ugody mediacyjnej dojdzie na późniejszym etapie procesu, wówczas otrzymujecie zwrot w wysokości 75% kosztów opłaty sądowej. Jeśli zaś dojdzie do pojednania małżonków i wycofania pozwu przed rozpoczęciem rozprawy, otrzymujecie całkowity zwrot kosztów mediacji. Jeśli do pojednania dojdzie gdy sprawa już się rozpocznie w sądzie II instancji, wówczas otrzymujecie zwrot 50% kosztów mediacji. Jeśli na mediacje kieruje was Sąd, wówczas mediator po otrzymaniu stosownej informacji kontaktuje się z wami i ustala termin spotkania. Po zakończonych mediacjach przesyła protokół i ugodę do Sądu.

Podkreślić należy, iż od 1 stycznia 2016 r. już w pozwie informujecie Sąd, czy podejmowaliście próby dojścia do porozumienia na drodze mediacji. Sąd jest również zobligowany do próby zachęcenia Was do podjęcia mediacji. W niektórych Sądach istnieje już zwyczaj organizowania spotkań informacyjnych lub zapraszania stron na posiedzenia niejawne, w których przedstawia się możliwość dojścia do polubownego rozwiązania sporu. W każdym Sądzie Okręgowym powinien znajdować się Koordynator Ds Mediacji, który wspiera komunikację pomiędzy mediatorem a Sądem oraz dba acheterdufrance.com o właściwe przeprowadzanie spotkań informacyjnych.

Ważne, że dla Sądu fakt, iż podejmowaliście próbę przeprowadzenia mediacji jest informacją stawiającą was w bardzo korzystnym świetle. Jeśli strona z nieuzasadnionych powodów odmówiła lub nie stawiła się na mediacje, wówczas mogą zostać wyciągnięte konsekwencje z tego tytułu przez Sąd. Pamiętajcie również, że macie pierwszeństwo w wyborze osoby mediatora. warto udać się do mediatora, który ma doświadczenie w rozwiązywaniu tego rodzaju konfliktów, z jakimi się borykacie.

Autor: Patrycja Dorsz vel Drożdż

9 thoughts to “Jak dotrzeć do mediatora – krok po kroku

 • 92ana

  Przydatne informacje. 🙂

  Odpowiedz
 • Anna

  Przydatny na pewno wielu osobom wpis 🙂

  Odpowiedz
 • Agnesja

  Przydatne info :)!

  Odpowiedz
 • Anna Lena ze Zjem Cie

  Cenne informacje 🙂

  Odpowiedz
 • Klaudia

  Bardzo podoba mi się ten wpis, dlatego iż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z takich pozasadowych możliwości rozwiazania problemu. Też myślę, że fakt skorzystania z pomocy mediatora stawia strony w lepszym świetle w oczach Sadu.

  Odpowiedz
 • Agnieszka Partyka

  O instytucji mediatora słyszę od niedawna. Cieszę się, że ktoś wpadł na taki pomysł. Dziękuję za ciekawy i rzeczowy opis. Czytałam z zainteresowaniem, choć mam nadzieję, że ta wiedza mi się nie przyda.

  Odpowiedz
 • Mag

  Bardzo przydatne informacje !

  Odpowiedz
 • MangoMania

  Pożyteczne informacji o mediatorze, ja jak na razie nie korzystałam z jego usług.

  Odpowiedz
 • Karolina/Nasze Bąbelkowo

  Na szczęście nie musieliśmy (póki co) korzystać z usług mediatora – ale dla osób potrzebujących takiej pomocy to bardzo cenne wskazówki.

  Odpowiedz

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *