“Dlaczego tak bardzo to przeżywam?” 

“Czy kiedyś mi to przejdzie?” 

“Chciałabym być jak mój partner-nie przejmować się niczym tak bardzo” 

“Mam wrażenie, że nawet drobne rzeczy mnie przytłaczają” 

Czy miewasz podobne myśli?  

Jeśli tak – najprawdopodobniej należysz do grona osób obdarzonych wyjątkową wrażliwością.  Wielu moich klientów zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w radzeniu sobie z poczuciem “przytłoczenia”, “przygniecenia”, “brakiem poczucia kontroli nad emocjami i myślami”, brakiem poczucia wpływu i bezsilnością. Niektórzy słyszą od swoich bliskich, że “za bardzo się przejmują”, że “rozdrabniają każdą myśl i słowo”, że są “przewrażliwieni”. Każda z osób, która ma poczucie, że jest “zbyt wrażliwa” pragnie na swój sposób poradzić sobie z emocjami towarzyszącymi wyzwaniom w relacjach z partnerem, dziećmi, bliskimi. Jednak poczucie narastającego lęku, wzrastająca ostrożność, poczucie wyobcowania powodują, że osoby o dużej wrażliwości zamykają się w sobie ze swoimi emocjami, gdyż rzadko na dłuższą metę znajdują zrozumienie u innych, bez głębszego zrozumienia tego tematu.

W niniejszym artykule pragnę zająć się tematem wrażliwości emocjonalnej w kontekście relacji i podzielić się swoją wiedzą w kontekście postrzegania siebie w relacji, wypracowania własnych sposobów radzenia sobie z “mocnymi wrażeniami” i silnymi emocjami w związkowych wyzwaniach. Posłużę się definicją osobowości “wysoko wrażliwej” sformułowaną przez Elaine N. Aron, która stworzyła własną charakterystykę osoby Wysoko Wrażliwej. Moje spostrzeżenia są bardzo podobne do opisywanych przez tę psycholog cech osób o wysokiej wrażliwości, zatem odwołam się do kilku aspektów osobowości opisanej przez tę właśnie badaczkę.  

<a href=’https://pl.freepik.com/photos/ludzie’>Ludzie zdjęcie utworzone przez prostooleh – pl.freepik.com</a>

Czym charakteryzuje się wysoka wrażliwość?

Oto kilka podstawowych cech wysokiej wrażliwości: 

Głębokie przetwarzanie informacji polegające na świadomym bądź nie analizowaniu wszystkiego, co znajdzie się w kręgu uwagi. Ponadto osoby wysoko wrażliwe poszukują nieustannie związków pomiędzy przeszłymi doświadczeniami a obecną sytuacją. Niestety bywa tak, że przeszłe doświadczenia mogą wywierać zbyt rozległy wpływ na życie “tu i teraz”. Doświadczenia związane z relacjami, nawet jeśli tylko w niewielkim stopniu przypominają poprzednie związki – mogą wywierać zbyt mocny wpływ na postrzeganie aktualnej sytuacji.  

Osoby wysoko wrażliwe dostrzegają niemalże każdy nawet najdrobniejszy aspekt relacji – detale związane z postrzeganiem przez partnera, mimikę, gesty, zmianę tonu głosu. Liczne drobne szczegóły okoliczności, w jakich się znajdujemy powodują, że osoba o wysokiej wrażliwości czuje się przeciążona, “przestymulowana” zbyt intensywnym i zbyt długotrwałym odbieraniem subtelnych wrażeń zmysłowych. 

Każdy człowiek jest w swój własny sposób “reaktywny emocjonalnie”. Reaktywność emocjonalna utożsamiana bywa z empatią, która z kolei wiąże się z działaniem neuronów lustrzanych w naszym mózgu. Zaktywowane neurony lustrzane umożliwiają nie tylko pomóc rozpoznać czyjeś emocje i intencje, lecz nawet poczuć emocje innych. Osoba wysoko wrażliwa może nader często “odczuwać” emocje partnera i reagować na nastrój drugiej osoby. Wynika z tego zjawiska ogromna korzyść -umiejętność okazywania zrozumienia, koncentracji na pozytywnym celu w wychodzeniu z kryzysów w relacji, dostrzegać nawet drobne, pozytywne sygnały nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Niemniej jednak stanowi to także obszar głębokich analiz intencji odbieranych jako negatywne ze strony partnera. 

Z tą cechą osób wysoko wrażliwych wiąże się kolejna – wychwytywanie subtelności znaczeniowych komunikatów wypowiadanych przez partnera. Niesie to ze sobą reakcje na delikatne sygnały niewerbalne wspierające budowanie relacji, a także koncentracja na delikatnych wyrazach mogących stanowić powód do ostrożności w relacji. Wiele cech zauważanych przez osoby wysoko wrażliwe bywa pomijana lub w ogóle nie dostrzegana przez osoby o mniejszym poczuciu wewnętrznej wrażliwości.  

Osoby wysoko wrażliwe intensywnie analizują informacje zwrotne (zarówno werbalne, jak i niewerbalne) dotyczące ich osoby. Ponadto osoby takie silniej reagują na emocje partnera, niż innych osób. Co za tym idzie – kiedy partner zmieni nastrój choćby odrobinę, osoba wysoko wrażliwa może zacząć to analizować. Zaczyna funkcjonować koło zamknięte – osoby wysoko wrażliwe odczuwają intensywniej, głębiej przetwarzają informacje, a jednocześnie analizowanie powoduje, że emocje stają się silniejsze. Taka reakcja bywa niekiedy nie rozumiana przez partnera, zwłaszcza jeśli reprezentuje on inny styl reakcji – niemalże “natychmiastowy” bez analizowania sytuacji. 

Trudne pytania, skomplikowane odpowiedzi

Wysoko wrażliwy partner rzadko odnajduje proste rozwiązania, a odpowiedzi nie są łatwe. Z moich doświadczeń w gabinecie wynika, iż osoby wysoko wrażliwe poszukują głębszych pokładów znaczeń w odpowiedziach partnerów. Przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat miewają trudność z podjęciem decyzji dotyczącej związku, uzależniając ją od zmiennych reakcji partnera. Niekiedy drobny gest lub subtelna zmiana nastroju partnera staje się powodem wzbudzenia złudnych nadziei na trwałą zmianę w relacji. Bywa tak, że niemalże całymi dniami i nocami zastanawiają się nad znaczeniem konkretnego zachowania partnera, tonu wypowiedzianego słowa lub wyrazu spojrzenia. Trafiają do mnie osoby przeciążone i wyczerpane własnymi rozmyślaniami, poszukujące spokoju wewnętrznego i poczucia harmonii. Ich nastrój i podejście do relacji może zależeć od nagłej zmiany w zachowaniu drugiej osoby. Nieustannie dążą do tego, aby zachować się “doskonale”, “perfekcyjnie” w odniesieniu do sytuacji, stąd analizują dokładnie znaczenie i możliwości – jak mogą się zachować i co powiedzieć.  

Zdjęcie autorstwa Nick Demou z Pexels

“Przewrażliwieni” czyli jak są postrzegane osoby wysoko wrażliwe?

Kiedy osoby wysoko wrażliwe trafiają do mnie ze swoimi partnerami przejawiającymi inny sposób doświadczania rzeczywistości, często słyszę, że postrzegają wrażliwych partnerów jako “przewrażliwionych”, “za dużo myślących”, “rozdrabniających” lub “robiących z igły widły”. To pogłębia poczucie dyskomfortu ich wrażliwych partnerów, którzy próbują za wszelką cenę zmienić swój sposób postępowania, co wynika w dużej mierze z ich naturalnej skłonności, aby postępować “właściwie”.  

To, co jest ważne to zrozumienie, że wrażliwość emocjonalna jest wrodzoną cechą temperamentu – nie wadą lub słabością. Wrażliwość to cecha uwarunkowana genetycznie i powiązana wariantami genu związanych z transportem dopaminy. Ponadto w mózgu osób wysoko wrażliwych zaobserwowano mniej serotoniny odpowiadającej za przesyłanie informacji do kilkunastu obszarów mózgu. Wrażliwość emocjonalna jest powiązana z neurotycznością, lecz nie jest jej tożsama. Ponadto badacze zajmujący się zjawiskiem wrażliwości emocjonalnej zwracają uwagę na czynniki wychowawcze, środowiskowe, a także inne czynniki mogące mieć wpływ na odbieranie i przetwarzanie informacji z otoczenia*.

Jak osoba wysoko wrażliwa doświadcza konflikty?

Nie chodzi o to, że osoby wysoko wrażliwe mają bardziej wyczulone zmysły i inaczej odbierają bodźce, lecz o to, że dokładniej analizują odbierane sygnały z otoczenia. Spostrzeżenia dotyczące sposobów rozwiazywania konfliktów w relacjach pokazują, że istotne znaczenie ma sposób postrzegania wyzwania przez obojga partnerów. Różnice temperamentalne mogą sprzyjać w odnalezieniu własnego, skutecznego w radzeniu sobie z konfliktami sposobu prowadzenia rozmowy, wyrażania uczuć i wypracowywania rozwiązań. Dzięki swojej analitycznej naturze i możliwości dostrzegania szans nawet w najtrudniejszych sytuacjach, osoby wysoko wrażliwe pomagają swoim partnerom o innym poziomie wrażliwości kreować nowe możliwości. 

Strategie radzenia sobie z nadmiernym pobudzeniem emocjonalnym

Pierwszym ważnym krokiem do rozwiązywania konfliktów przez związki, w których przynajmniej jeden z partnerów jest wysoko wrażliwy jest nazwanie, zrozumienie i zaakceptowanie swojej cechy temperamentu. Istotne jest wzajemne rozumienie i akceptacja wzajemnie swoich osobowości i umiejętność dostrzegania korzyści z rozmaitych cech obojga partnerów.  Istnieją też różne sposoby i strategie, które partnerzy mogą zastosować podczas rozmów na trudne tematy i rozwiązywania problemów, które pomagają zbudować dialog. Przedstawię poniżej kilka z nich: 

Postanów sobie i podejmij decyzję, iż w dialogu chcesz POZNAĆ sposób widzenia danej sytuacji przez partnera. To postanowienie pomoże Ci otworzyć się na rozmowę bez oceniania, krytykowania, atakowania czy negowania odmiennego zdania partnera. Poznaj perspektywę bliskiej Tobie osoby i tym zbuduj podwaliny do dialogu opartego na szacunku. 

Otwartość na różnice zdań wiążą się z umiejętnością głębokiego i empatycznego słuchania. Będzie to wymagało od Ciebie odłożenia na bok refleksji, myśli i kategoryzacji tego, co aktualnie mówi do Ciebie partner. Jeśli jesteś osobą wysoko wrażliwą umiejętność głębokiego słuchania jest najprawdopodobniej dla Ciebie czymś naturalnym. Niemniej istnieje pułapka polegająca na tym, iż w obawie przed tym, że relacje mogą się zmienić w niewłaściwym kierunku-będziesz się bał wyrazić swoje zdanie lub zaproponować swój pomysł. Jeśli odczuwasz lęk przed mówieniem tego, co myślisz i czujesz, a z łatwością przychodzi Tobie słuchanie- postaraj się skoncentrować na faktach, a nie interpretacjach tego, co usłyszałeś. Kiedy mówisz o uczuciach – postaraj się je nazwać w sposób krótki i prosty, bez zbędnego rozwlekania emocji na inne przestrzenie relacji. 

Może się zdarzyć, że Ty należysz do osób wysoko wrażliwych, a Twój partner woli unikać rozmów na trudne tematy. Niemniej jednak zaakceptowanie takiej postawy na dłuższą metę może doprowadzić do eskalacji konfliktów, gromadzenia się destruktywnych skutków skrywanych emocji. Obawa przed dialogiem, zwłaszcza w tematach, w których się nie zgadzacie może powodować, że nie będziesz chcieć rozmawiać. Jednak warto zarówno sobie, jak i partnerowi uświadomić konsekwencje takiego podejścia w dłuższej perspektywie. Zajęcie nagromadzonymi trudnościami będzie dużo bardziej zgubne w skutkach, niż podejmowanie rozmów na ważne tematy w miarę możliwości “tu i teraz”. Nawet jeśli wasze zdania będą odmienne. 

Techniki radzenia sobie z emocjami w “trudnych dialogach”

Jeśli odczuwasz trudności podczas prowadzenia dialogu związane z Twoimi pobudliwymi reakcjami i bardzo emocjonalnym odbieraniem słów partnera możesz zastosować kilka technik, które złagodzą Twoje napięcie. Możesz umówić się z partnerem na robienie przerw podczas rozmowy, kiedy czujesz, że Twoje pobudzenie emocjonalne jest zbyt silne. Zadbaj w tych chwilach przerwy o oddech, oddziel emocje od faktów, postaraj się nie koncentrować na interpretacjach, lecz na tym, co rzeczywiste. Ustalcie zasady prowadzenia rozmowy– szacunek, takt, życzliwość, używanie miłych zwrotów wobec siebie pomoże wam nie przekraczać granic w rozmowie. Koncentrujcie się na tym, co Was łączy – podkreślajcie to w rozmowie i mówcie o wspólnych celach (“obojgu nam zależy na tym, aby czuć się dobrze w tej relacji”, “wiem, że się kochamy i zależy nam na sobie”, “widzę, że oboje chcemy znaleźć rozwiązanie tej sytuacji”). Ustalcie, że pod żadnym pozorem nie używacie słów obraźliwych, krytycznych, poniżających lub uderzających w godność drugiej osoby. Kiedy popełnicie błąd – postarajcie się natychmiast przeprosić i powrócić do porządku dziennego w rozmowie. Nie rozdrabniaj swojego błędu, jak gdyby był końcem świata.  

Jeśli w rozmowie pojawi się coś trudnego, co trudno jest Tobie zaakceptować i co uniemożliwia dalszy dialog, możecie rozważyć powrót do rozmowy po kilku godzinach lub dniach. Może się okazać konieczne ochłonięcie, poukładanie faktów, przyjrzenie się uczciwie sobie. Osoby wysoko wrażliwe mają niekiedy tendencję do akceptowania tego, co nie jest zgodne z ich systemem wartości. Jeśli ulegniesz – najprawdopodobniej w dalszej perspektywie oddalisz się od swojego partnera, gdyż właśnie oddaliłeś się sam od siebie. Konflikt, różnica zdań, złość – nie są powodami rozstań. Ważniejsze jest to, w jakiś sposób partnerzy reagują, czy są otwarci na zmiany, na siebie samych i swoich partnerów i gotowi do wysiłku poszukiwania nie zawsze najprostszych rozwiązań. Podejście polegające na uleganiu pod wpływem strachu zwykle prowadzi do jego pogłębiania się.  

<a href=’https://pl.freepik.com/photos/tlo’>Tło zdjęcie utworzone przez teksomolika – pl.freepik.com</a>
Wymagająca i głęboka relacja

Związek emocjonalny z osobą wysoko wrażliwą jest wymagający, lecz równie piękny i głęboki. Wymaga zarówno od osoby, która odczuwa mocniej, jak i od partnera, który współuczestniczy w tym głębokim doświadczaniu. Związek to nie tylko relacja z drugim człowiekiem, lecz także relacja z sobą samym. To ważne, aby w miarę pogłębiania relacji z partnerem, pogłębiać także relacje ze sobą – z szacunkiem, miłością, akceptacją i zrozumieniem. Konflikty stanowią swego rodzaju konfrontację z sobą samym – swoimi cechami osobowości, temperamentu, spojrzenia na sytuację i drugą osobę. Ta konfrontacja może stać się źródłem rozwoju osobistego i wzmocnienia Waszej relacji. Bądźcie uważni na siebie zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w tych trudnych dialogach w konflikcie. Każde z tych doświadczeń niesie mądrość.  

Jeśli interesuje Cię temat relacji, jesteś osobą wysoko wrażliwą lub jesteś z partnerem o wysokiej wrażliwości – zapraszam Cię na indywidualne konsultacje lub sesję dla par. Wspieram osoby, które potrzebują zrozumienia obecnej sytuacji w związku. Zapraszam także na mój kursy on-line: “Sztuka porozumiewania się w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych” lub “Sekrety komunikacji z partnerem” podczas którego omawiam konkretne przykłady i praktyki radzenia sobie z wyzwaniami w relacjach.  

*Obecnie prowadzonych jest coraz więcej badań nad mózgiem dotyczących wysokiej wrażliwości oraz zagadnień zbliżonych. Prowadzą je między innymi wspomniana Elaine N. Aron wraz z mężem, Thomas Boyce, Michael Pluess, David Evans, Mary Rothbart, Jay Belsky, Bruce Ellis, Miriam Liss.

Patrycja Dorsz vel Drożdż

37 thoughts to “Związek osób wysoko wrażliwych

 • Anna z Wychowanie to przygoda

  Bardzo głęboka analiza, dziękuję, odnalazłam sie w tym, co piszesz. Niestety niektórzy nie znają i nie rozumieją pojęcia wysokiej wrażliwości, co dodaje dodatkowych trudności wrażliwym osobom. Zbyt często są one określane jako wymagające i szukające dziury w całym. Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz
 • Ania - Kropla Morza

  Myślę, że to szalenie trudne być osobą Wysoko Wrażliwą i że najważniejsze jest tu praca nad własnymi emocjami. Podobają mi się rady związane z przerywaniem rozmowy, gdy natrafiamy na trudności i wracanie do niej po jakimś czasie.

  Odpowiedz
 • Magdalena Zlatner

  Jest mnóstwo piękna i zarazem trudności w życiu osób wysoko wrażliwych. Myślę, że praca nad sobą i nad relacjami z innymi ludźmi jest zawsze potrzebna. Dziękuję za artykuł, na pewno skorzystam z tych technik.

  Odpowiedz
 • Bookendorfina Izabela Pycio

  Teraz już nie mam problemów z nadwrażliwości, wiele lat pracowałam nad tym, aby przeszła na poziom wrażliwości. Ale czasem odzywa się jeszcze echo dawnych emocji.

  Odpowiedz
 • Karolina/Nasze Bąbelkowo

  Czytając dochodzę do wniosku,że właśnie taką wrażliwą osobą jestem i zdaję sobie sprawę,że życie ze mną do łatwych nie należy. Na szczęście mój mąż to oaza spokoju i tak się równoważą nasze charaktery.

  Odpowiedz
  • Bookendorfina Izabela Pycio

   Ja jestem wulkanem emocji, wybucham często i raptownie, zaś mąż to człowiek, który doskonale panuje nad emocjami, cudownie jest przekazywać mu energię, a w zamian dostawać spokojne fluidy. 🙂

   Odpowiedz
 • Po prostu MAMA

  Bardzo ciekawy tekst. Przeczytałam z ogromnym zainteresowaniem. Dziękuję za trud jaki został włożony w jego napisanie.

  Odpowiedz
  • Sensivia

   Bardzo się cieszę, że udało mi się przekazać moje spostrzeżenia w sposób budzący delikatność w tym temacie. Jako mediatorka dostrzegam coraz częściej jak duże znaczenie ma zrozumienie tego, że naprawdę każdy z nas w swój sposób doświadcza. I można tworzyć szczęęliwe związki nawet jeśli się różnimy pod względem wrażliwości. Dziękuję za komentarz. T daje poczucie, ze warto poruszać takie tematy:)

   Odpowiedz
 • Kasia ChicByKate

  Znam tę książkę. Obecnie czytam Wrażliwi i miłość. Jestem wysoko wrażliwą. I jestem z tego dumna. Myślę, że żyjąc w tych trudnych czasach, coraz więcej ludzi będzie sobie zdawać sprawę, że albo sami tacy są, albo żyją z człowiekiem, który taki jest. I to nie jest żaden wstyd albo problem. Bo dzięki takim ludzi, społeczeństwo może czuć więcej i nabywać dystansu do tych napięć i agresji, jaka jest między nami, w związku z pandemią. Bardzo dobrze, że o tym piszesz.

  Odpowiedz
 • krystynabozenna

  Każdy człowiek jest inny, ale bycia osobą wrażliwą lub wysoko wrażliwą chyba nie jest łatwe…
  Nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, dlatego z ciekawością przeczytałam Twój artykuł.

  Odpowiedz
 • Atrakcyjne wakacje z dzieckiem

  Świetny tekst, tym bardziej nas zainteresował, że ten temat trochę nas dotyczy

  Odpowiedz
 • Gosia Ostrowska

  Mój mąż jest osobą bardzo wrażliwą, że pokusiłabym się napisać, że jest nadwrażliwy i niestety ciężko mu się żyje. Ja wciąż uczę się życia z nim.

  Odpowiedz
 • Pojedztam.pl

  Bycie osobą bardzo wrażliwą na pewno wiąże się z odpowiednimi zachowaniami, które partner powinien zaakceptować.

  Odpowiedz
 • Nika

  Ciekawe. Znam osoby wysoko wrażliwe, dzięki twmu będę mogła lepiej je zrozumieć. Dziękuję 🙂

  Odpowiedz
 • Koralina

  nie jestem osobą wysoko wrażliwą, ale ten artykuł dał mi dużo wiedzy i jakiś podstaw do tego jak postrzegać takie osoby

  Odpowiedz
 • Kasia

  Zawsze wydawało mi się, że jestem “dziwna” w wielu kwestiach życia… Od dwóch lat wiem, że jestem osobą wysoko wrażliwą i dzięki tej wiedzy mój związek wszedł na wyższy poziom.

  Odpowiedz
  • Bookendorfina Izabela Pycio

   Bo to właśnie świadomość tego, kim jesteśmy, dlaczego tak a nie inaczej reagujemy, co możemy z pewnymi aspektami poradzić, sprawia, że lepiej rozumiemy siebie i innych, a zatem tworzymy lepsze relacje społeczne.

   Odpowiedz
 • Patrycja Czubak

  Jestem osobą wysoko wrażliwą i mam wrażenie, że świadomość, że jestem taką właśnie osobą, sprawiła, że łatwiej mi okazywać emocje, już się tego nie wstydzę, jestem bardziej otwarta i ludzie są bardziej wyrozumiali. 🙂

  Odpowiedz
 • Beata Herbata

  Niestety łatwo nie jest osobom wrażliwym na tym świecie …

  Odpowiedz
 • Latosiowydom

  Pięknie to wszystko ujęte i napisane. Moc informacji. Wrażliwość potrafi być piękną cechą, ale nadwrażliwość przekleństwem.

  Odpowiedz
 • Katarzyna Mirek

  Bardzo dogłębnie to wyjaśniłaś. Rzeczywiście osoby wysoko wrażliwe wcale nie mają łatwości w funkcjonowaniu we współczesnym społeczeństwie.

  Odpowiedz
 • Monika Flok

  Zdecydowanie nie należę do Wysowo Wrażliwych jednak wszystko zależy od sytuacji i kto coś mówi…

  Odpowiedz
 • TosiMama

  Zdarza mi się długo i dokładnie analizować niektóre sytuacje. Robię to w przypadku tych, które są tego warte. Pozostałe wyrzucam z pamięci.

  Odpowiedz
 • halmanowa

  Wow, bardzo dokładna analiza, gratuluję i podziwiam. Wiele pracy trzeba było włożyć, aby stworzyć tak rzetelny wpis. Po przeczytaniu mogę odetchnąć, wydaje mi się, że nie należę do grupy Wysoko Wrażliwych, ale przynajmniej teraz mam większą świadomość, jak czują się takie osoby i z jakimi trudnościami się zmagają na co dzień.

  Odpowiedz
 • raczejtrampki

  Ciekawy artykuł myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swojej wrażliwości.

  Odpowiedz
 • Zuzanna

  Bardzo ciekawy wpis. Super mi się go czytało i się zdziwiłam, że tak szybko się skończył. Sama jestem dosyć wrażliwa i wiem, jak ciężko wykazać swoje emocje.

  Odpowiedz
 • Retromoderna

  Ciekawy tekst, znam temat, nie jest łatwo i wiele pracy trzeba włożyć w takie relacje. Ale zdecydowanie warto.

  Odpowiedz
 • Joanna Postupalska-Bożek

  To bardzo ciekawy temat. Sama tkwię w związku, którego do końca nie rozumiem. Takie małżeństwo socjalno – ekonomiczne. Nawet chciałabym udać sie na terapie, ale mąż twierdzi, że tylko ja mam problem, on go nie ma. I co dalej ?

  Odpowiedz
 • Tarot Marsylski

  Szczerze mówiąc mnie osoby wysoko wrażliwe mocno irytują, więc ich unikam.

  Odpowiedz
 • Magdalena

  Czytam ponownie ten tekst na temat osób wysokowrażliwych i wciąż myślę, że można spróbować nauczyć się z takim człowiekiem żyć.

  Odpowiedz
 • Magdalena Dudek

  Ja pierwszy raz spotykam się z takim tekstem, bo osoby bardzo wrażliwe znam, są one trochę specyficzne.

  Odpowiedz
 • Aneta S.

  Wydaje mi się, że ja jestem taką osobą wysoce wrażliwą, czego niestety mój mąż nie rozumie.

  Odpowiedz
 • mangomania

  Wrażliwe osoby powinny być rozumiane przez swojego partnera, to by im bardzo pomogło.

  Odpowiedz
  • Paula

   Na pewno właśnie tak powinno być.

   Odpowiedz
 • Małgosia

  Przeczytałam z dużym zainteresowaniem i po tym wpisie muszę stwierdzić, że chyba jednak jestem osobą wrażliwą

  Odpowiedz
 • Bielecki.es

  Z punktu widzenia spokojnej osoby, dobrze jest poznać całkiem inne spojrzenie na bliższe relacje dwóch osób.

  Odpowiedz

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *